Theo dõi tình trạng đơn hàng

Vận chuyển mất từ 2 đến 6 tuần.
Các khu vực xa xôi khác có thể mất nhiều thời gian hơn một chút nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ gửi (các) sản phẩm cho bạn.
Đơn đặt hàng được vận chuyển từ kho của chúng tôi ở Đông Nam Á (Singapore, Malaysia và Trung Quốc).
Vì các mặt hàng của chúng tôi được lưu trữ trong một số kho, đơn đặt hàng của bạn có thể được vận chuyển trong các gói riêng biệt.