Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 7

Lotus Prayer

Vòng tay hạt đá mắt hổ tự nhiên

Giá thông thường $28.45 USD
Giá thông thường $0.00 USD Giá bán $28.45 USD

Màu kim loại

🎁KHÔNG COMBO:

  • GIẢM 10% tất cả các đơn hàng từ $ 59 Chỉ
  • GIẢM GIÁ 15% tất cả các đơn hàng từ $ 89 Chỉ
  • GIẢM GIÁ 20% tất cả các đơn hàng từ $ 119 Chỉ

Chiếc vòng tay đá Mắt hổ này là một viên đá bảo vệ cũng rất ổn định và tiếp đất. Nó nâng cao tính chính trực, ý chí, sự tự tin, tính thực tế và cách sử dụng quyền lực đúng đắn. Nó là một viên đá tăng cường may mắn và mang lại sự thịnh vượng.

Đá mắt hổ cũng là một loại đá rất bảo vệ, đặc biệt bảo vệ trong quá trình di chuyển. Nó cũng có thể giúp người ta nhìn rõ mà không bị ảo ảnh. Mắt hổ mang lại sự gia tăng đặc biệt cho luân xa đám rối mặt trời và sức mạnh cá nhân của một người.

Hãy đeo Vòng tay đá mắt hổ này vì những lợi ích sau:

o Tăng năng lượng

o Tăng sự tự tin

o Trở nên Quyết đoán hơn

o Làm sắc nét các giác quan của bạn

o An khang thịnh vượng

o Phản ánh lại ác ý hoặc đe dọa từ người khác

o Bảo vệ

o Tính toàn vẹn

Bui Cong Dang